Disclaimer

Disclaimer
• Artikel 1 definities
• Website: www.jouwfietswinkel.nl en alle onderliggende pagina’s;
• Gebruiker: bezoekers van de website;
• Bedrijf: Jouwfietswinkel.nl de bevoegde uitgever van de webpagina;
• Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u
in met deze disclaimer.
• Jouwfietswinkel.nl werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website
regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website
onvolledig of verouderd is.
• Jouwfietswinkel.nl geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de
informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
• Jouwfietswinkel.nl biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden
door het gebruik van onze website.
• Jouwfietswinkel.nl is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar
verwezen wordt;
• Jouwfietswinkel.nl verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg.
• Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
• Jouwfietswinkel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door
het gebruik van de informatie op onze website;
• Jouwfietswinkel.nl zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen
of beëindigen.
• Jouwfietswinkel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of
beëindiging op/ van haar website;
• Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt
op onze website